Asculta cu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Februarie

25

Duminică

Dă prioritate lucrării Domnului

Devotionale

Primul mesaj al lui Dumnezeu pentru Hagai a fost o chemare pentru a reconstrui templul (Hagai 1:1). Vedem aici egocentrismul oamenilor lui Dumnezeu. Continuau să zică: „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!” (Hagai 1:2).

Împăratul Persiei a poruncit ca Ierusalimul să nu fie reconstruit (Ezra 4:21). Nu a interzis niciodată zidrirea templului. Dar iudeii don Ierusalim au folosit cuvintele lui pentru a-şi justifica egoismul şi lenevia lor şi au spus: “circumstanţele nu sunt încă favorabile pentru construirea templului. Aşa că trebuie să aşteptăm.” Dumnezeu I-a mustrat astfel: “Dar pentru voi a venit oare vremea să vă construiţi case luxoase, pe când casa Mea rămâne dărâmată?” (Hagai 1:3). Sunt milioane de creştini astăzi care caută interesul propriu şi al familiei lor în primul rând – şi nu al Domnului. Rămân grav îngrijoraţi dacă limitele proprietă ţii lor este încălcată de către un vecin, dar nu sunt nici măcar un pic îngrijoraţi când proprietatea lui Dumnezeu este încălcată de către Satan. Isus ne-a spus că dacă căutăm mai întâi Împăraţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, toate lucrurile necesare pentru viaţa noastră pe pământ ne vor fi date pe deasupra. Nu va trebui să mergem şi le cătăm. Dacă avem grijă de familia lui Dumnezeu, El va avea grijă de noi. Trebuie să fim dovezi vii pentru o lume necredincioasă, că onorându-L pe Dumnezeu, El ne-a onorat pe noi, că având grijă de familia lui Dumnezeu, El va avea grijă de a noastră. Este viaţa ta o mărturie a acestora?

 

Putem aplica întrebarea din Hagai 1:5,6 pentru noi astfel: Domnul ne întreabă „Vezi cum merg lucrurile în viaţa ta. Ai avut rod spiritual? Ai semănat mult, dar ai secerat puţin. Ai mers la multe adunări, ai citit multe cărţi creştine şi ai ascultat multe casete creştine. Dar este căminul tău astăzi unul sfânt şi un cămin al păcii? Ai învins chiar şi simplu lucru de a ridica vocea la soţul/soţia ta? Dacă nu, atunci chiar dacă ai semănat mult, ai secerat puţin. Porţi îmbrăcaminte, dar nu eşti încă încălzit. Câştigi aşa mulţi bani. Însă sunt găuri în buzunarele tale, aşa că cel mai mult este risipit. Îi ceri lui Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Dar ai scurgeri aşa că toată puterea pierde. Ceva este greşit. „Cine va turna apă într-un vas care are găuri?”. Mulţi credincioşi care vin la Dumnezeu rugându-L să îi umple cu Duhul Sfânt, sunt vase pline de găuri. Dumezeu zice: „Acoperă găurile mai întâi.” Dumnezeu abia aşteaptă să te umple cu Duhul Sfânt, dar sunt lucruri în viaţa ta care trebuie să fie îndreptate mai întâi. Nu ai pune bani într-un buzunar cu găuri. Nici Dumnezeu nu umple cu Duhul Sfânt pe aceia care au domenii permeabile în viaţa lor. Nu şi-au cerut iertare cuiva căruia i-au greşit, nu au înnapoiat bani luaţi în mod greşit, etc. Acestea sunt găuri majore. Cu astfel de găuri largi deschise nu are nici un rost să te rogi toată noaptea ca să fii umplut cu Duhul Sfânt. Nu se va întâmpla nimic. Mai degrabă petrece toată noaptea reparând acele găuri. Apoi răspunsul va veni rapid. Una din temele majore al lui Hagai este: „Gândeşte-te la căile tale”.

Hagai îi îndeamnă să termine construcţia ( Hagai 1:7,8). Fundaţia fusese turnată cu mulţi ani înainte. Dar acolo s-au oprit. Isus a istorisit pilda uni om care a turnat doar temelia şi apoi nu a mai terminat clădirea (Luca 14:28-30). Această pildă apare chiar în mijlocul unui paragraf despre cum să fim ucenicii Lui. Ce insinua Isus era că evanghelizarea fără facera de ucenici era asemenea turnării fundaţiei fără a termina de construit a clădirea. Este necesară temelia. Da, asbsolut necesară. Acesta este primul lucru care trebuie făcut când construieşti o casă. Este necesara evanghelizare? Cu siguranţă. Şi în acest caz este primul lucru ce trebuie făcut. Dar dacă doar evanghelizezi şi nu faci ucenici, acela este un efort risipit – la fel de nefolositor ca o temelie fără cladire. Evrei 6:1-3 ne avertizează cu privire la o asemenea prostie: „Nu trebuie să punem din nou temelia pocăinţei, botezului cu apă, botezului cu Duhul Sfânt şi învăţătura învierii morţilor şi a judecăţii finale.” Toate astea sunt doar temelia. Scriitorul continuă şi ne zice să urmărim desăvârşirea – aceasta fiind construcţia clădirii. După ce am convertit oameni la Hristos prin evanghelizare, trebuie să-i facem pe aceşti convertiţi, ucenici al lui Isus, care îl urmează pe El şi care urmăresc desăvârşirea.

Deci, mesajul lui Hagai nu este despre aşezarea temeliei, ci vorbeşte despre perfecţiune – terminarea clădirii, trupul lui Hristos. Care este diferenţa dintre o adunare religioasă şi casa lui Dumnezeu. Când tai 50 000 de pietre dintr-o carieră de piatră şi le aduci pe şantierul de construcţie, aceasta este evanghelizarea. Aceste pietre simbolizează oamenii născuţi din nou. Dar nu reprezintă o clădire încă. Sunt doar o grămadă de pietre. Aşa sunt astăzi multe adunări religioase evanghelice. Aceste pietre trebuie clădite, asezându-le una lângă alta, pentru a reprezenta o exprepresia trupului lui Hristos. Aceasta-i partea dificilă – să îi zidim spre a deveni casa lui Dumnezeu. Multe biserici astăzi nu sunt decât congregaţii, unde un singur om (păstorul), ca un paznic, trebuie să se asigure că nimeni nu îi fură „pietrele”. Când una din „pietrele” lui decide într-o zi să se alăture unei alte biserici unde poate primi mai mult ajutor spiritual, paznicul se va plânge că alţii îi fură „pietrele lui”! Dar dacă ar fi zidit pietrele acelea într-o clădire, ar fi fost imposibil pentru cineva să le fure. Dacă tu construieşti Trupul lui Hristos, atunci nu trebuie să te îngrijorezi că alţii îţi vor fura membrii. Când pietrele sunt zidite împreună şi cimentate, cu pietre deasupra lor, sub ele, la dreapta şi sptânga lor, cine le poate fura?

Observaţi mustrarea puternică pe care o dă Domnul în Hagai 1:9-11. Este o nevoie imensă în bisericile noastre de predicatori care ştiu să spună un cuvânt de mustrare în dragoste. Există aşa multă propovăduire în zilele astea, însă aşa puţină mustrare şi corectare. Când Dumnezeu îngăduie înfrângere sau eşecuri repetate în viaţa ta, trebuie să te opreşti şi să asculţi ce încearcă Dumnezeu să iţi zică. Întreabă-te „De ce rodul Duhului lipseşte din viaţa mea? De ce viaţa mea de famile este într-o dezordine? De ce nu cade ploaie din cer? De ce am uscăciunea aceasta în viaţa mea?” (Hagai 1:9-11). Poate pentru că eşti preocupat mai mult de lucrurile pământeşti şi de contul din bancă decât umblarea ta cu Domnul!

Când Zorobabel şi Marele Preot Iosua au auzit această profeţie, au răspuns imediat la mesajul lui Hagai şi au zis: „Vom începe construcţia Casei Domnului chiar acum.” Sau simbolic „Nu ne vom mai avânta doar în evanghelizare de acum încolo. Vom face şi ucenici. Vom zidi Trupul lui Hristos şi nu biserici ale unui singur om.” Biserica a fost menită să fie un trup funcţional - şi nu un morman de părţi omeneşti, aşa cum sunt găsite în laboratoarele de anatomie - unde au multe mâini, picioare, ochi şi urechi expuse peste tot, dar nu legate împreună prin viaţă. Aşa că nu pot funcţiona împreună. Multe biserici astăzi sunt exact aşa.

„Apoi Hagai, mesagerul lui Dumnezeu, a dat oamenilor mesajul Domnului” (Hagai 1:13). Hagai a fost întâi mesagerul lui Dumnezeu, şi apoi a dat oamenilor mesajul Domnului. Poţi aculta o casetă cu un mesaj puternic, apoi să-l repeţi – şi acela este mesajul Domnului. Dar Hagai a fost întâi mesagerul Domnului. Ca să devii mesagerul Domnului, trebuie să îi permiţi lui Dumnezeu să facă în tine o lucrare de zbrobire mai întâi aşa cum a făcut Osea. Hagai nu ne spune cum l-a zdrobit Domnul în zilele tinereţii lui sau prin ce încercări a trebuit să treacă. Mulţi slujitori ai lui Dumnezeu nu ne vor spune niciodată prin tot ce au trecut. Însă orice slujitor al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a folosit a avut o istorie personală a felului cum Dumnezeu a tratat cu el, cum a fost zdrobit, smerit şi trecut prin pierderi de bani şi pierderi ale renumelui etc. Doar aşa devii mesager al Domnului. Este o diferenţă între mesagerul Domnului dând mesajul de la Domnul şi oricare altcineva dând acelaşi mesaj. În primul caz va exista o ungere divină care va lipsi din al doile a caz - pentru că ungerea vine în primul rând asupra mesagerului şi nu pe mesaj. Duhul Sfânt nu se coboară peste cărţi şi casete. Se coboară peste oameni. Ştiu că există predicatori necunăscători care îşi pun mâinele peste cărţi şi îl roagă pe Dumnezeu să-şi reverse ungerea. Însă pentru ce se roagă nu se întâmplă. Dumnezeu îşi revarsă ungerea peste oameni şi nu peste cărţi şi casete.

Duhul i-a trezit pe aceşti oameni la acţiune prin mesajul lui Hagai. „Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregei rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au venit..., şi s'au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor” (Hagai 1:14). Asta dovedeşte că a existat o ungere în mesajul acela.

Celor care predică Cuvântul Domnului aş vrea să le zic “Nu fi satisfăcut până când predica ta nu a trezit oamenii la acţiune” Nu fi mulţumit doar cu strângerea de mână şi aţi zice doar că a fost un mesaj bun. Dacă mesajul tău nu îi face pe oameni să se întoarcă de la păcatele lor şi să devină ucenici ai lui Isus, atunci ar trebui să-L cauţi pe Dumnezeu pentru o ungere mai mare a Duhului Sfânt. Vedem aici că în 23 de zile au început să se întâmple lucruri care nu se întâmplaseră timp de 16 ani (Hagai 1:15). Asta a fost diferenţa care a făcut-o un singur profet. Iudeii de profesie preoţi, care au predicat în fiecare sâmbătă timp de 16 ani, nu au făcut nimic. Însă un singur profet i-a zguduit pe toţi şi lucruri au început să se întâmple. Fii un om ca Hagai - fii mesagerul Domnului.

Traducerea în limba română: Rebeca Thomas

 

Adaugă comentariu

Mesajul va fi verificat de administrator si postat ulterior.


Codul de securitate
Actualizează